Nacházíte se -> Hlavní stránka arrow O plemeni arrow Standard

Náhled do fotogalerie

Standard Tisk

CELKOVÝ VZHLED 

Středně velký až velký lovecky upotřebitelný pes pracovního typu, krásných tvarů, šlachovitý dobře osvalený. (Samčí popřípadě samičí typ musí být výrazně zjevný.)
DŮLEŽITÉ PROPORCE: délka trupu v poměru ke kohoutkově výšce je asi 12 :11. Proporce hlavy: Nosní partie je poněkud delší než partie lebeční. Hrudní končetiny: délka od loktů ke středu záprstí a od loktů ke kohoutku je přibližně stejná.
HLAVA: v souladu k výšce těla a obličejové části hlavy. U psů širší než u fen, ale u obou je šíře mezi ušima v proporcionálním poměru k celkové délce hlavy. Ve středu čela prohlubeň. Týl lehce až mírně vystupuje. Za očima dobře viditelná lícní kost. Stop velmi výrazný.
Nos velký, přesahující spodní čelist, tmavě masové barvy, dozadu pozvolna přecházející do šedé. Čenich dlouhý obzvláště u psů, z profilu působící téměř hranatě, nosní hřbet rovný, často poněkud vyklenutý, nikdy ne proláklý. Pysky převislé a stejně jako patro masově zbarvené, čelisti silné, líce osvalené, celkově působí hlava suchým dojmem.Chrup úplný, pravidelný a silný, nůžkový skus. Oči jantarově tmavé až světlé, inteligentního výrazu. Ve štěněcím věku blankytně modré. Kulaté, nepatrně šikmo uložené. Víčka dobře přiléhající. Ucho široké a dosti dlouhé, dosahující téměř ke koutku tlamy. Vysoko a úzce nasazené, na konci špičatě zaoblené. V afektu lehce dopředu natočené, se záhybem.
KRK: nesený a působící ušlechtile, jeho horní linie klesající, svalnatý, téměř kulatý, ne příliš krátký, suchý. K ramenům se rozšiřuje a ladně přechází do hřbetní a hrudní linie.
TRUP: od klesající krční linie přes dobře vyjádřený kohoutek přechází horní linie ladně (harmonicky) v relativně dlouhý, pevný hřbet. Hruď mohutná, nepřehnaně široká, s dostatečnou hloubkou, dosahuje téměř k loktům a je dosti dlouhá, dobře klenutá, nikoliv sudovitá, s dlouhými žebry, předhrudí dobře vyjádřeno. Břišní linie lehce stoupající, ale břicho není vtažené. Kohoutek dobře vyjádřený. Hřbet pevný a svalnatý, není spáditý. Zadní část hřbetu není přestavěná. Poněkud delší hřbet není vadou, neboť je pro plemeno typický. Pánev je dlouhá a mírně šikmo postavená.
OCAS: je nasazen o něco níže; pod linií hřbetu, než u jiných srovnatelných plemen. Je silný a dobře osrstěný. V klidu svislý, při pozornosti a při práci vodorovně anebo poněkud výše nesený.
POHLAVNÍ ORGÁNY: psi musí mít dvě viditelná, normálně vyvinutá varlata umístěná v šourku.
KONČETINY: hrudní končetiny jsou celkově vysoké, svalnaté, šlachovité, rovné a souběžné, nikoliv příliš široce postavené: Lopatky dobře zaúhlené, dlouhé, šikmé, dobře přilehlé, silně osvalené. Rameno šikmo položené dostatečně dlouhé a silné. Lokty volné a rovně přilehlé, nejsou vytočeny ven ani vtočeny dovnitř. Předloktí dlouhé, rovné. Tlapky uzavřené a mohutné, rovnoběžné s podélnou osou trupu, prsty klenuté, delší střední prsty jsou znakem plemene, a proto nejsou chybou. Bez paspárků. Drápy světle až tmavě šedé. Polštářky dobře pigmentované, pevné.
PÁNEVNÍ KONČETINY: dlouhé, šlachovité, dobře osvalené, rovnoběžně postavené, nevytočené ven ani dovnitř. Stehenní partie dlouhá, silná, dobře osvalená, klouby silné a napnuté.
POHYB: v každé své části prostorný a plynulý. Pánevní končetiny rovnoběžné s hrudními. Skok ve cvalu je dlouhý a plochý, v klusu zůstává hřbet rovný, mimochod je nežádoucí.
KŮŽE: silná, dobře, ale nikoliv příliš těsně přiléhající.
OSRSTĚNÍ: a) Krátkosrstí - krátká (ale delší a hustší než u srovnatelných plemen), silná, velmi hustá a hladce přiléhající srst. Podsada chybí anebo je jí málo. b) Dlouhosrstí - jemná, dlouhá krycí srst; s podsadou nebo bez ní. Hladká nebo lehce zvlněná. Srst je dlouhá 3 - 5 cm, na spodní straně krku, předhrudí a na břiše poněkud delší. Na ocase "vlajka".
BARVA: stříbřitá, srnčí nebo myší šed', jakož i přechody mezi těmito odstíny barev. Hlava a uši často poněkud světlejší. Bílé znaky jsou přípustné jen v nepatrné míře na prsou a prstech. Někdy bývá ve středu hřbetu více či méně znatelný tmavší "úhoří pruh". Psi s vysloveně červenožlutým pálením mohou při ocenění exteriéru obdržet pouze "dobrou". Hnědé pálení je těžkou chybou.
kohoutková výška: psi 59 až 70 cm (ideální velikost 62 - 67 cm)
feny 57 až 65 cm (ideální velikost 59 - 63 cm)
hmotnost: psi cca 30 až 40 kg
feny cca 25 až 35 kg

ZÁVAŽNÉ VADY

Každá odchylka od výše uvedených vlastností musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo být přímo úměrné stupni odchylky.
Závažné vady jsou výrazné odchylky v typu. Netypičnost vzhledem k pohlaví. Hrubé odchylky ve velikosti a proporcích.
OBLIČEJOVÁ ČÁST HLAVY: hrubé odchylky, např.příliš silné pysky, krátká nebo špičatá morda.
ČELISTI A CHRUP: chybění více než dvou PM1 nebo M3.
OČI: lehké, především lehké a jednostranné chyby očních víček.
UŠI: vysloveně krátké nebo dlouhé, nestočené.
HŘBET: výrazný propadlý nebo kapří hřbet. Přestavěný hřbet.
HRUDNÍK A BŘICHO: sudovitý hrudník, nedostatečná hloubka nebo délka hrudníku. Vtažné břicho.
- Hrubé anomálie v postavení končetin, např.nedostatečné úhlení, vybočené lokty, otevřené tlapy.
- Volná kůže na krku (lalok). Velké odchylky ve tvaru těla a osvalení.
- Silně vyjádřený sudovitý nebo kravský postoj.
- Špatný chod v jednotlivých druzích pohybu, také nedostatečný posun - mimochod.
- Velmi jemná nebo velmi hrubá kůže.
- Přechody mezi variantami srsti stanovenými standardem.
- Chybějící osrstění na břiše a uších (kožené uši). Vlnitá srst na velké části těla u krátkosrsté variety. Vysloveně kudrnaté nebo přiléhavé osrstění u dlouhosrsté variety.
- Odchylky od odstínů šedi, jako např. nažloutlá nebo nahnědlá barva. Hnědé pálení.
- Značné odchylky ve velikosti nebo v hmotnosti (např. více než 2 cm v kohoutkové výšce).
- Ostatní hrubé nedostatky.
- Mírné nedostatky v povaze.

VYLUČUJÍCÍ VADY

- Absolutně netypický, především těžkopádný nebo tělesně slabý.
- Absolutně nevyrovnané proporce
- Netypický, např. hlava připomínající buldoka.
Obličejová část: netypický, např. prohnutý nosní hřbet
Čelisti a chrup: předkus, podkus, chybění dalších zubů
Oči: entropium, ektropium
Uši: netypické, např. odstávající
- Vysloveně silný lalok
Hřbet: silně propadlý nebo kapří hřbet, silně přestavěný hřbet.
Hrudník a břicho: vysloveně sudovitý nebo deformovaný hrudník.
- Rachitické nebo deformované nohy.
- Chronická ochablost.
- Nedostatky, které vyslove
ně brání pohybu v jednotlivých druzích chůze.
- Deformace a vady kůže.
- Částečně nebo úplně bez srsti.
- Jiná barva než šedá. Rozsáhlé hnědé pálení. Bílé znaky na jiných částech těla než na hrudi a tlapách.
- Vysloveně nadměrná nebo nedostačující výška
- Ostatní deformace. Nemoci, které je nutno považovat za dědičné, např. epilepsie.
- Nedostatky v povaze, např. plachost nebo bázlivost.

Výše uvedený přehled vad nemůže obsáhnout všechny vyskytující se vady a proto je nutné jej považovat za soupis příkladů vad.

CHOVNÉ PODMÍNKY - VÝMARSKÝ OHAŘ platné od 1. 6. 2006
(Každý majitel chovného psa a feny musí být členem KCHVO)

Krátkosrstí:

pes

VÝBORNÝ

PZ 1. cena + LZ (v jakékoliv ceně)

 

 

VELMI DOBRÝ

VZ (v jakékoliv ceně)

 

fena

VELMI DOBRÁ

PZ I. cena

Dlouhosrstí:

pes

VELMI DOBRÝ

PZ I. cena

 

fena

VELMI DOBRÁ

PZ II. cena

Všichni krátkosrstí i dlouhosrstí chovní jedinci musí absolvovat jarní svod, klubovou nebo speciální klubovou výstavu,  kde bude prováděn výběr do chovu komisí chovatelské rady (minimální věk v den výběru do chovu je 15 měsíců). Musí být plnochrupí. DKK bude sledována u importovaných jedinců.