Nacházíte se ->
Informace o vrhu C

ŠTĚŇÁTKA LÉTO 2010 - vrh C
LITTER PLAN 2010 sroll down for English version

 Nejsme začínající chovatelská stanice a s odchovem štěňátek máme již mnoho zkušeností. Štěňátka neprodukujeme, ale chováme je s láskou a vždy se snažíme o to, abychom novým pánečkům splnili sen s názvem „výmarský ohař“. Jejich příchod je vždy pečlivě připravován, klademe velký důraz na zdraví maminky a jejich budoucích ratolestí. Štěňátka jsou odchovávána v čistotě a teple, mají k dispozici velký dvůr. Zvykáme je na kontakt s ostatními pejsky, lidmi a zvuky domácnosti.

Vrch C je významným vrhem pro nás osobně, ale i pro stávající chovatelskou základnu výmarských ohařů v ČR. A proč je tak významný? Protože pro toto spojení vrhu C jsme si vybrali otce štěňátek z nejúspěšnější chovatelské stanice v Anglii, ze SIREVA! Z této chovatelské stanice pochází i tatínek naší Giny (Sireva Drake). Tato chovatelská stanice chová VO od roku 1979 a odchovala spoustu šampiónů, kteří dál předávají svým potomkům exteriér výjimečné kvality.

A také já chci našim budoucím „Céčkům“ toto předat a ještě více výběrem tatínka podtrhnout nádheru této anglické krve pocházející ze SIREVA.
Budoucí blaho štěňátek je pro nás prioritou a dáme je pouze do dobrý rukou! Než si štěňátko odvezete musíte se s námi min. 1x setkat, abychom měli možnost se lépe poznat. Štěňátko si od nás odvážíte zdravé, očkované, odčervené s Pet Passport, maličkostí do života, s papáním na které je zvyklé a s garancí chovatelského servisu. Domů si však neodvážíte jen štěňátko, ale také náš přátelský 24 hod. dozor nad jeho růstem a budoucím životem :-). Také doufáme, že odběrem nic nekončí, ale naopak začíná…. S výcvikem i výstavami rádi poradíme.

Vzhledem k tomu, že jsou štěňátka s láskou očekávána a budou z velmi nadějného spojení, dáme je pouze do dobrých rukou a aktivním lidičkám.

Pár fotek Axla - otce vrhu C

Image

Image

Image.........................................................................................................................................................................

 

 Information about litter C

We are not a biginning breeding station and we have a lot of experiences with a breeding of the puppies. We don´t produce the puppies but we breed them with love and for new owners we always try to make their dreams, named weimaraner come true. Their delivery is always prepared carefully, the health of the pupp´s mother and her expected offsprings is very important for us. The puppies are breeding in a clean and warm environment, they have a large garden for their disposal. We make them to get used to the contact with the other dogs, people and the sounds of the household. The litter C is as important litter for us personally as for the current breeding base of weimaraners in the Czech Republic. And why is it so important? Because for this litter C we chose the „dog ( father)“ of the puppies from the most successful breeding station in England, from SIREVA! The father of our Gina also comes from this breeding station (Sireva Drake). This breeding station has been breeding weimaraners since 1979 and has breeded many champions who pass on their descendants their exterior of passing quality. 

And also I want to pass on our next „C“ these special merits and I also want to emphasize the beauty of this English blood expecially by the choice of the dog father coming from SIREVA. 

Future happiness of the puppies is a priority for us and we give them just in the good hands. Before you take the puppy home, you have to meet us at least once because it´s an oportunity to get to know you better. While you take the puppy home, it´s healthy, vaccinated, dewormed and with Pet Passport, something small for life, with feed which it´s used to and with guarantee of a breeding service. However, you don´t take home just the puppy but also our friendly 24hour minding of its growth and future life :-). We also hope that the taking over isn´t the end but it´s just the beginning.  In the fact that our puppies are expected with love and they will be from very hopeful coupling, we will give them just in the good hands and active people.

For more information you can contact me on telephone number +420 605 57 28 45 or email address Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny  . I´ll be glad to arrange an appointment with you and your nearest family.